Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia dodatkowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
W ramach podstway programowej odbywaja się taże zajęcia :
  • język angielski – 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci
  • religia - 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 5,6- letnich oraz 6-letnich
W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są z dziećmi zajęcia logopedyczne w wymiarze 2 razy w tygodniu po 30 minut.,
udział dziecka w zajęciach zależy od wyniku konsultacji logopedycznej, przeprowadzanej corocznie przez logopedę wsród dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Wszystkie zajęcia odbywają się za pisemną zgodą rodziców ( prawnych opiekunów )