Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
TEMATYKA KOMPLEKSOWA- KWIECIEŃ 2021

1.Chciałbym zostać sportowcem.
2.Chciałbym być kosmonautą.
3.Dbamy o Ziemię.
4.Jestem Polakiem i Europejczykiem.
 
 WIERSZ: Kosmonauta.

Kosmonauta idzie dróżką,
przytupuje jedną nóżką,                                                           PIOSENKA: Dzieci dbają o środowisko.
klaszcze w ręce raz i dwa,                                                        I. W zgodzie z przyrodą
podskakuje: hopsasa.                                                                  żyją wszystkie dzieci.
Już w rakiecie prosto siada,                                                       Kochają słońce
kiwa głowa do sąsiada.                                                              kiedy jasno świeci.
Ster rakiety w ruch już wprawia,                                          II. Dbają o drzewa,
choć to wcale nie zabawa,                                                        dbają o rośliny,
i rakieta się unosi,                                                                      w czasie wycieczek
bo ją o to ładnie prosi.                                                         nie płoszą zwierzyny.
 
                                                                                    
 

 
Nauczyciele pracujący w grupie:

mgr Zofia Pietrzak - konsultacje indywidualne: pierwszy poniedziałek miesiąca 16.00 - 16.30
mgr Katarzyna Bernacka - konsultacje indywidualne: pierwsza środa miesiąca 15.30 - 16.00