Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
5.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci do sali zbiorczej
- zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci : konstrukcyjne, manipulacyjne,  tematyczne, dydaktyczne, układanie układanek, puzzli, gry stolikowe,
- rysowanie kredkami, kolorowanie kolorowanek, lepienie z plasteliny,
- rozmowy z rówieśnikami i nauczycielem na tematy bliskie dzieciom
7.30 – 8.15 Rozchodzenie się dzieci z poszczególnych grup do sal grupowych:
                        - zabawy dowolne indywidualne i grupowe
                        - praca indywidualna,
                        - zabawy ruchowe (grupy młodsze)
                        - zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych (grupy starsze)
8.15- 8.30 Czynności higieniczne i porządkowe:
                        - nakrywanie do stołu
                        - zabiegi higieniczne w łazience
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 9.15 Czynności higieniczne i  porządkowe po śniadaniu
                        - porządkowanie stolików
                        - zabiegi higieniczne w łazience
9.15- 11.15 Zajęcia dydaktyczne organizowane   przez nauczyciela rozwijające
- aktywność w różnych sferach rozwoju : językowej, matematycznej, przyrodniczej artystycznej, ruchowo – zdrowotnej
- zabawy ruchowe,
- zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych,
- zabawy dowolne,
- zabawy organizowane i dowolne na przedszkolnym placu zabaw,
- spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
11.15- 11.30 Czynności higieniczne i porządkowe:
- nakrywanie do stołu,
                        - zabiegi higieniczne w łazience,
11.30 – 12.00 Obiad – doskonalenie techniki samodzielnego spożywania posiłków
12.00 – 12.15 Czynności higieniczne i  porządkowe :
- porządkowanie stołów
                        - zabiegi higieniczne
12.15 – 12.30 Relaksacja poobiednia
                        - słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej
12.15 – 14.00 Leżakowanie - grupy młodsze
12.30 – 13.45 Zajęcia dodatkowe : tańce, rytmika,
- praca indywidualna(korekcyjna i kompensacyjna)
- praca z dziećmi zdolnymi
13.45 – 14.00 Czynności higieniczne i porządkowe:
                        - przygotowanie stolików,
                        - zabiegi higieniczne i porządkowe w łazience
14.00 – 14.15 Podwieczorek
14.15 – 14.30 Czynności higieniczne i porządkowe
14.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci
                        - zabawy zorganizowane przez nauczyciela lub dowolne wg. inicjatywy dzieci,
                        - praca indywidualna,
                        - praca z dzieckiem zdolnym,
                        - utrwalenie i doskonalenie wiadomości i umiejętności
 
ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2019/20
  • język angielski – 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci w ramach podstawy programowej (dzieci 3, 4 - letnie - 15 - 20 min, pozostałe 30 min)
  • religia - 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 5,6- letnich oraz 6-letnich
W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są z dziećmi zajęcia logopedyczne w wymiarze 2 razy w tygodniu po 30 minut.
Konsultacje indywidualne z logopedą - p. Anna Przybył odbywają się :
Konsultacje indywidualne z psychologiem  - p. Adrianna Szokalska  odbywają się :
Wszystkie zajęcia odbywają się za pisemną zgodą rodziców ( prawnych opiekunów )