Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt "Czyste powietrze to nie zabawa, to czym oddychamy to ważna sprawa"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Projekt 2 : "Czyste powietrze to nie zabawa, to czym oddychamt to ważna sprawa"

W naszym przedszkolu od września 2020 roku do czerwca 2021 roku realizujemy program edukacji ekologicznej pn.
"Czyste powietrze to nie zabawa czym oddychamy to ważna sprawa" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest to program, który daje możliwość rozwijania zainteresowań środowiskiem przyrodniczym. Celem programu jest przede wszystkim: stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającego świata przyrody, którego nieodłącznym i niezbędnym do życia elementem jest powietrze. Ważne jest uzmysłowienie dzieciom, że troska o powietrze jest troską o nas samych i nasze życie, to także poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu się z nią, obserwowanie, eksperymentowanie, dokonywanie oceny działalności człowiekaoraz jego wpływu na stan środowiska. Istotne jest zachęcanie rodziców do współpracyz przedszkolem w realizacji programu, gdyż współczesny świat wymaga od nas dorosłychodpowiedzialnego życia w zgodzie ze środowiskiem i dawania w tej kwestii przykładu najmłodszym. Zgodnie z tym podjęta będzie akcja pt. "Mamo, tato - nie pal" skierowana dorodziców dzieci, jako apel wzywający do zaprzestania palenia. Działania w ramach projektu będą koordynowane i realizowane nie tylko przez nauczycieli Przedszkola Samorządowego
nr 7, ale również profesjonalni- edukatorzy z Ośrodka działań Ekologicznych "ŹRÓDŁA", "ŚWIAT PRZYGÓD" z Łodzi, "SAWAX" Andrzej Suwała z Białopola, „Widzimisie”, „Pacuś” i inne. Program "Czyste powietrze to nie zabawa, to czym oddychamy to ważna sprawa" -toprogram w którym, jednym z głównych założeń jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci, rozbudzenie potrzeb kontaktu z przyrodą, zapoznanie ze znaczeniem powietrza dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, ukazania zwłaszcza tej pozytywnej działalności ludzi zmierzającej do ochrony środowiska. Instytucja wychowania przedszkolnego jaką jest przedszkole powinna stwarzać dzieciom w tej fazie życia i rozwoju niepowtarzalne warunki do realizowania optymalnego wzorca zachowań ekologicznych na całe życie. W projekcie uczestniczą  dzieci ze wszystkich grup
wiekowych (od 3 do 6 lat - grupa I, II, III, IV, V, VI). Środki, jakie otrzymaliśmy z WFOŚiGW
w Łodzi na realizacje zadania to kwota 19. 600,00 zł.
Udział własny (środki Rady Rodziców ) to kwota2.400,00zł
W ramach projektu realizowane będą:
  Zakup pomocy dydaktycznych – 3095.zł
 Zakup materiałów biurowych, papierniczych i edukacyjnych – 2.233,00 zł.
 Warsztaty/ zajęcia stacjonarne – 9062,00 zł
 Konkursy ekologiczne (zakup nagród) 5.210zł
 Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystywanezakupione pomoce dydaktyczne
Realizując program kształtujemy wśród dzieci postawy ekologiczne, rozbudzamy ciekawość świata i współzależność w tym świecie, poczucie więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialność za przyrodę i środowisko.
Rodzice zostali poinformowani na zebraniach o realizacji projektu, niezbędne informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej.