Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Projekty w przedszkolu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Jak można zauważyć nasze przedszkole nie spoczywa na laurach. Kiedy tylko pojawia się szansa na wzbogacenie i udoskonalenie naszej placówki zawsze robimy wszystko, co tylko możemy, aby to czynić. Dowodem na to są również konkursy, w których wzięliśmy skutecznie udział. Do tych projektów należą:

Projekt 1 : "Ekopracownia pod chmurka" czyli utworzenie pracowni ekologicznej  w ogrodzie przedszkolnym pod nazwą "Żywioły natury - woda,powietrze,ziemia" - realizowany w roku szkolnym 2019/2020

Projekt 2 : "Czyste powietrze to nie zabawa, to czym oddychamy to ważna sprawa" - realizowany w roku szkolnym 2020/2021

Projekt 3: "Ekopracownia pod chmurką" czyli utworzenie pracowni ekologicznej  w ogrodzie przedszkolnym pod nazwą: „Wielozmysłowy ogród wrażeń w czterech porach roku” - przewidziany do realizacji w drugiej połowie roku 2021

Projekt 1 : "Ekopracownia pod chmurka" czyli utworzenie pracowni ekologicznej  w ogrodzie przedszkolnym.  

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez WFOŚ i GW w Łodzi na zorganizowanie "Ekopracowni pod chmurka" czyli utworzenie pracowni ekologicznej  w naszym ogrodzie przedszkolnym.  Projekt przewidywał stworzenie ogródka edukacyjnego, który będzie miejscem wielozmysłowego poznawania świata przyrody, w  którym można będzie odkrywać, uczyć się, badać, bawić się. Do konkursu na dofinansowanie zgłoszono ponad sto projektów. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zdobył właśnie nasz projekt pt.  „Żywioły natury - woda, powietrze, ziemia” .
Na zdjęciach można zobaczyć jak wygladał nasz ogród przedszkolny i porównać jak wygląda on teraz. Prace ruszyły we wrześniu i zostały już zakończone, wkrótce odbędzie sie uroczyste otwarcie naszej ekopracowni.  Poniżej  możemy obejrzeć fotorelację z wykonanych prac. Kiedy tylko pogoda pozwala przedszkolakom na wyjście do ogrodu realizowane są zaplanowane kolejno cykle zajęć z poszczególnymi grupami wiekowymi. Przed nami uroczystość otwarcia naszego labratorium pod chmurką, do której przygotowują się już starszaki. Ich występ o tematyce ekologicznej zainauguruje otwarcie ekopracowni. Przedszkolaki poznały kolejne punkty dydaktyczne eksperymentalnego ogrodu. Dzieci z grupy I i II zwiedzały strefy naszego Eksperymentalnego Ogrodu Przedszkolnego. Rozpoznawały gatunki drzew i roślin tam rosnących, prowadziły obserwacje kory, liści, odmian zieleni, owadów. Mogły im przyjrzeć się dokładnie oglądając je przez lupy, porównując ich barwę, kształt i wielkość. Maluszki prowadziły obserwacje meteorologiczne, korzystając z wiatraczków obserwowały jak poruszają się na wietrze. Starszaki natomiast zasadziły cebulki kwiatów, które zakiełkują wiosną.

Projekt 2 : "Czyste powietrze to nie zabawa, to czym oddychamt to ważna sprawa"

W naszym przedszkolu od września 2020 roku do czerwca 2021 roku realizujemy program edukacji ekologicznej pn.
"Czyste powietrze to nie zabawa czym oddychamy to ważna sprawa" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest to program, który daje możliwość rozwijania zainteresowań środowiskiem przyrodniczym. Celem programu jest przede wszystkim: stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającego świata przyrody, którego nieodłącznym i niezbędnym do życia elementem jest powietrze. Ważne jest uzmysłowienie dzieciom, że troska o powietrze jest troską o nas samych i nasze życie, to także poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu się z nią, obserwowanie, eksperymentowanie, dokonywanie oceny działalności człowiekaoraz jego wpływu na stan środowiska. Istotne jest zachęcanie rodziców do współpracyz przedszkolem w realizacji programu, gdyż współczesny świat wymaga od nas dorosłychodpowiedzialnego życia w zgodzie ze środowiskiem i dawania w tej kwestii przykładu najmłodszym. Zgodnie z tym podjęta będzie akcja pt. "Mamo, tato - nie pal" skierowana dorodziców dzieci, jako apel wzywający do zaprzestania palenia. Działania w ramach projektu będą koordynowane i realizowane nie tylko przez nauczycieli Przedszkola Samorządowego
nr 7, ale również profesjonalni- edukatorzy z Ośrodka działań Ekologicznych "ŹRÓDŁA", "ŚWIAT PRZYGÓD" z Łodzi, "SAWAX" Andrzej Suwała z Białopola, „Widzimisie”, „Pacuś” i inne. Program "Czyste powietrze to nie zabawa, to czym oddychamy to ważna sprawa" -toprogram w którym, jednym z głównych założeń jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci, rozbudzenie potrzeb kontaktu z przyrodą, zapoznanie ze znaczeniem powietrza dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, ukazania zwłaszcza tej pozytywnej działalności ludzi zmierzającej do ochrony środowiska. Instytucja wychowania przedszkolnego jaką jest przedszkole powinna stwarzać dzieciom w tej fazie życia i rozwoju niepowtarzalne warunki do realizowania optymalnego wzorca zachowań ekologicznych na całe życie. W projekcie uczestniczą  dzieci ze wszystkich grup
wiekowych (od 3 do 6 lat - grupa I, II, III, IV, V, VI). Środki, jakie otrzymaliśmy z WFOŚiGW
w Łodzi na realizacje zadania to kwota 19. 600,00 zł.
Udział własny (środki Rady Rodziców ) to kwota2.400,00zł
W ramach projektu realizowane będą:
  Zakup pomocy dydaktycznych – 3095.00
 Zakup materiałów biurowych, papierniczych i edukacyjnych – 2.233,00 zł.
 Warsztaty/ zajęcia stacjonarne – 9062.00
 Konkursy ekologiczne (zakup nagród) – 5.210,00 zł.
 Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystywanezakupione pomoce dydaktyczne
Realizując program kształtujemy wśród dzieci postawy ekologiczne, rozbudzamy ciekawość świata i współzależność w tym świecie, poczucie więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialność za przyrodę i środowisko.


Projekt 3 : "Wielozmyslowy ogród wrażeń w czterech porach roku"

Mając do dyspozycji teren zielony w pełni niezagospodarowany wokół placówki  o powierzchni 308 m² zrodził się pomysł i potrzeba, by  przystąpić  do kolejnego projektu ekologicznego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. „Wielozmysłowy ogród wrażeń w czterech porach roku” to propozycja  utworzenia punktu dydaktycznego o charakterze sensoryczno – zmysłowym, w którym każdy „zakątek” – strefa, służyć będzie innemu rodzajowi doświadczania i pobudzać inny zmysł. Naszym celem jest,  żeby z jednej strony był on prosty i łatwy w pielęgnacji, bez dużego nakładu pracy, a z drugiej strony zachwycał kolorami kwiatów i zapachami, intensywnie oddziaływał na dziecięce zmysły. W ramach projektu pojawią się ścieżki o różnych fakturach (np. kostka, żwir, piasek,kora) oraz kwietniki z roślinami o zróżnicowanych właściwościach (rośliny szumiące-stymulujące zmysł słuchu oraz rośliny pachnące-rozwijające zmysł węchu czy rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze-pobudzające zmysł wzroku i dotyku). Ideą punktu dydaktycznego sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, które u dzieci wymagają dodatkowej stymulacji. Tak zagospodarowana część terenu poprzez utworzenie punktu dydaktycznego przyczyni się nie tylko do poszerzenia oferty zajęć proekologicznych, ale  uprzyjemni spędzanie czasu podczas zabaw w ogrodzie.